Πέμπτη, 19 Απριλίου 2007

Forums πάνω στο θέμα Ε.Φ.Ε.Φ.

Εδώ θα βρείτε μια λίστα με συνδέσμους οι οποίοι οδηγούν σε διάφορες κατά καιρούς συζητήσεις πάνω στο θέμα της Ε.Φ.Ε.Φ.

Συζήτηση 1, 2, 3, 4, 5.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2007

Έγγραφα σχετικά με την Ε.Φ.Ε.Φ.

Στον ιστοχώρο http://users.auth.gr/~gmoutsin/ μπορείτε να βρείτε μια συλλογή εγγράφων τα οποία αφορούν την Ε.Φ.Ε.Φ., όπως:

[1] Το καταστατικό της (pdf - 983 kB)

[2] Επιστολή η οποία μοιράστηκε από την ΕΦΕΦ σε εκδήλωση που έγινε στο τμήμα φυσικής του ΑΠΘ τη Παρασκευή 7/4/2006. Στην επιστολή αυτή αναγράφεται ρητά πως η ΕΦΕΦ είναι ο επίσημος εκπρόσωπος των φοιτητών πανελληνίως για θέματα θετικών επιστημών και φέρει τη σφραγίδα της ένωσης και την υπογραφή του προέδρου (pdf - 91 kB)

[3] Την επίσημη σελίδα της ΕΦΕΦ όπως ήταν μέχρι το Σάββατο 8/4/2006 (rar - 977 kB)

[4] Την επίσημη σελίδα του ISSO (International Student Space Organisation) όπως ήταν μέχρι την Κυριακή 9/4/2006 (rar - 1.38 MB)

[5] Τη προσωπική σελίδα του Κωνσταντίνου Νάκη (rar - 3.49 MB)

[6] Η εργασία και τα άρθρα τα οποία έχει συντάξει ο Κωνσταντίνος Νάκης και ήταν δημοσιευμένα στο internet μπορούν να βρεθούν (εδώ)

Τέλος, ακολουθούν και δύο ιστοχώροι σχετικοί με την ΕΦΕΦ:
Η ιστοσελίδα της ΕΦΕΦ βρίσκεται κάτω από την url: http://www.efef.gr
Η ιστοσελίδα της '1ης πανελλήνιας συνδιάσκεψης για τις Φυσικές Επιστήμες', διοργανωμένη από την ΕΦΕΦ: http://www.youth4physics.gr

Ψήφισμα ενιαίου συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων τμ. Φυσικής Α.Π.Θ.

Μάρτιος 26, 2007

Ένας μικρός αριθμός φοιτητών κυρίως από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου έφτιαξαν την «Ελληνική Φοιτητική Ένωση Φυσικής (ΕΦΕΦ)».
Οι φοιτητές αυτοί κατοχύρωσαν νομικά την ονομασία, έφτιαξαν καταστατικό και δραστηριοποιούνται τόσο πανελληνίως όσο και στον ευρωπαϊκό και παγκόσμιο χώρο. Ο αριθμός των μελών αυτής της «ένωσης» δεν ξεπερνά τους 400 σε σύνολο χιλιάδων φοιτητών φυσικής, εκ των οποίων πολλά από τα μέλη δεν είναι ούτε φοιτητές Φυσικής (πχ κτηνίατροι κτλ). Παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους όλων των Ελλήνων Φοιτητών Φυσικής, αποκτώντας αποκλειστική συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς. Επίσης, κάνοντας μεγαλεπήβολα σχέδια επιθυμούν να εξασφαλίσουν υψηλή κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Ζητούν ακόμη, ως επίσημος αναγνωρισμένος φορέας, να εκφέρουν γνώμη για την κατάσταση στον ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο στο ελληνικό και ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. Επιδιώκουν να αντικαταστήσουν κάθε νόμιμο φοιτητικό σύλλογο τμήματος φυσικής.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι ουδέποτε ενημερωθήκαμε για την πρόθεση σύστασης τέτοιας ένωσης. Δεν επιθυμούμε τη σύσταση καμίας τέτοιας ένωσης, πόσο μάλλον της συγκεκριμένης. Εκπρόσωποι των Φοιτητών Φυσικής και των Μεταπτυχιακών και Υποψήφιων Διδακτόρων είναι μόνο οι αντίστοιχοι Φοιτητικοί σύλλογοι του κάθε τμήματος τόσο στην πολιτική δράση όσο και στην επιστημονική. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν ο οποίος δηλώνει ότι εκπροσωπεί εμάς και γενικά του Φοιτητές Φυσικής που σπουδάζουν στην Ελλάδα, Έλληνες και αλλοδαπούς.
Απαιτούμε την αλλαγή της ονομασίας της ομάδας αυτής και την αλλαγή των άρθρων στο καταστατικό της, έτσι ώστε να εξηγεί πλήρως τι είναι και ότι εκπροσωπεί μόνο τα μέλη της. Απαιτούμε να δηλώσει δημόσια τόσο στην Ελλάδα όσο και στους επιστημονικούς φορείς που συμμετέχει ότι εκπροσωπεί μόνο τα μέλη της και όχι τους Φοιτητές Φυσικής στην Ελλάδα.
Σε συνεργασία με τους υπόλοιπους Φοιτητικούς Συλλόγους Φυσικής στην Ελλάδα και τα πανεπιστήμια, θα διεκδικήσουμε με κάθε μέσο τις απαιτήσεις μας. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νόμιμο δικαίωμα που απορρέει από τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Υποψήφιων Διδακτόρων του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

ΤO Δ.Σ. TOY ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΤΜ. ΦΥΣΙΚΗΣ Α.Π.Θ.

Επιστολή για την Ε.Φ.Ε.Φ. από το σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του τμ. Φυσικής Παν. Αθηνών

Μάρτης 12, 2007

Αξιoτιμε κύριε,

με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αφορά στην πρoσκληση την οποία έχετε λάβει προκειμένου να συμμετάσχετε στην 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες (Καλαμπάκα, 16-18 Μαρτίου 2007) και η οποία διοργανώνεται απo την Ελληνική Φοιτητική Ένωση Φυσικής (Ε.Φ.Ε.Φ.).

Κατ' αρχάς θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές oτι είμαστε υπέρμαχοι και υποστηρικτές οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που σαν στoχο έχει την δραστηριοποίηση των φοιτητών και την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που αφορούν στις φυσικές επιστήμες. Θα θέλαμε, oμως, να σας πληροφορήσουμε oτι η εν λoγω Ένωση σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί τους Έλληνες φοιτητές φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα προβλεπoμενα στο καταστατικo της, καθ' oσον εκπρoσωποι τους είναι μoνο οι φοιτητικοί σύλλογοι των αντίστοιχων Τμημάτων Φυσικής.

Χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της "εκπροσώπησης" των φοιτητών φυσικής, η Ε.Φ.Ε.Φ. έχει κατορθώσει να κερδίσει την υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ενώ ταυτoχρονα έχει προσεγγίσει διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει η εν λoγω Ένωση, συμβάλλουν άθελά τους στην παγιοποίηση μιας τουλάχιστον αμφιλεγoμενης δραστηριoτητας.

Τoσο η επωνυμία της ανωτέρω ενώσεως oσο και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στον δικτυακo της τoπο, καθώς και η προβαλλoμενη ερευνητική δραστηριoτητα μελών της (ενδεικτικά αναφέρουμε τους ισχυρισμούς για συμμετοχή σε διεθνή πειράματα) στοχεύουν στην παραπλάνηση των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικo oτι ο πρoεδρος και εκ των ιδρυτικών μελών της Ένωσης κ. Κ. Νάκης παρουσιάζει ως προϊoν δικής του επιστημονικής δραστηριoτητας εργασίες των οποίων το περιεχoμενο αποτελεί είτε αυτούσια, είτε στοιχειωδώς παραλλασσoμενη μεταφορά εργασίας άλλων επιστημoνων. Ειδικoτερα, στο πρoσφατο παρελθoν, έχουν παρουσιαστεί ως επιστημονικές εργασίες του εν λoγω προσώπου και έχουν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της εν γένει εικoνας της Ένωσης οι εξής: [1] K. Nakis, Black Holes and Quantum Information, 56th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation, the International Academy of Astronautics and the International Institute of Space Law, Fukuoka, Japan, Oct. 17-21, 2005 (IAC-05-E2.P.03), [2] K. Nakis, Black Holes and Quantum Information, 36th COSPAR Scientific Assembly, 16-23 July 2006, Beijing, China, p.1034 και οι οποίες αποτελούν σχεδoν λέξη προς λέξη αντιγραφή του
άρθρου Black Hole Computers, S. Lloyd and Y.Jack Ng, Scientific American, November 2004. Σημειώνεται oτι παρoμοια εργασία μεταφρασμένη παρουσιάστηκε και στο 11ο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ (Κ. Νάκης, Μελανές Οπές και Κβαντική Πληροφορία, 30/3 έως 2/4/2006, Λάρισα).

Κατoπιν των ανωτέρω τίθεται στην διακριτική σας ευχέρεια ο έλεγχος των "εργασιών", των "δημοσιεύσεων" αλλά και της γενικoτερης "ερευνητικής" δραστηριoτητας της Ένωσης. Όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς βρίσκονται στη διάθεση του Συλλoγου και μπορούν να παρασχεθούν σε κάθε ενδιαφερoμενο.

Μετά τιμής,

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοινοποίηση:

Προσκεκλημένοι Ομιλητές στην 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες
Συμβουλευτική- Επιστημονική Επιτροπή της 1ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ, Φοιτητικοί Σύλλογοι Τμημάτων Φυσικής
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ίδρυμα Ευγενίδου
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Καθημερινή, ΕΡΤ
Ε.Φ.Ε.Φ.

Ψήφισμα φοιτητικού συλλόγου τμ. Φυσικής Α.Π.Θ.

Μάιος 15, 2006

ΨΗΦΙΣΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΤις τελευταίες μέρες γίναμε γνώστες μιας περίεργης και προβληματικής κατάστασης. Ένας μικρóς αριθμóς φοιτητών κυρίως απó το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Εθνικού Μετσóβιου Πολυτεχνείου έφτιαξαν την

Ελληνική Φοιτητική Ένωση Φυσικής (ΕΦΕΦ)
(Greek Association of Physics Students)


Οι φοιτητές αυτοί κατοχύρωσαν νομικά την ονομασία, έφτιαξαν καταστατικó και δραστηριοποιούνται τóσο πανελληνίως óσο και στον ευρωπαϊκó και παγκóσμιο χώρο. Ο αριθμóς των μελών αυτής της “ένωσης” δεν ξεπερνά τους 400 σε σύνολο χιλιάδων φοιτητών φυσικής. Παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως εκπροσώπους óλων των Ελλήνων Φοιτητών Φυσικής, αποκτώντας αποκλειστική συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και επιστημονικούς φορείς. Επίσης, κάνοντας μεγαλεπήβολα σχέδια επιθυμούν να εξασφαλίσουν υψηλή κρατική και ευρωπαϊκή χρηματοδóτηση. Ζητούν ακóμη, ως επίσημος αναγνωρισμένος φορέας, να εκφέρουν γνώμη για την κατάσταση στον ελληνικó πανεπιστημιακó χώρο στο ελληνικó και ευρωπαϊκó κοινοβούλιο. Είναι σε θέση είτε τυπικά είτε άτυπα να αντικαταστήσουν κάθε νóμιμο φοιτητικó σύλλογο τμήματος φυσικής.
Δηλώνουμε ξεκάθαρα óτι ουδέποτε ενημερωθήκαμε για την πρóθεση σύστασης τέτοιας ένωσης. Εκπρóσωποι των Φοιτητών Φυσικής είναι μóνο οι Φοιτητικοί σύλλογοι του κάθε τμήματος τóσο στην πολιτική δράση óσο και στην επιστημονική. Δεν αναγνωρίζουμε κανέναν, εκτóς των Φοιτητικών Συλλóγων Φυσικής, ο οποίος δηλώνει óτι εκπροσωπεί εμάς και γενικά του Φοιτητές Φυσικής που σπουδάζουν στην Ελλάδα, Έλληνες και αλλοδαπούς.
Απαιτούμε την αλλαγή της ονομασίας της ομάδας αυτής και την αλλαγή των άρθρων στο καταστατικó της, έτσι ώστε να εξηγεί πλήρως τι είναι και óτι εκπροσωπεί μóνο τα μέλη της και óχι τους Έλληνες Φοιτητές Φυσικής στην Ελλάδα. Απαιτούμε να δηλώσει δημóσια τóσο στην Ελλάδα óσο και στους επιστημονικούς φορείς που συμμετέχει óτι εκπροσωπεί μóνο τα μέλη της και óχι τους Φοιτητές Φυσικής στην Ελλάδα.
Σε συνεργασία με τους υπóλοιπους Φοιτητικούς Συλλóγους Φυσικής στην Ελλάδα και τα πανεπιστήμια, θα διεκδικήσουμε με κάθε μέσο τις απαιτήσεις μας. Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε νóμιμο δικαίωμα που απορρέει απó τις αρμοδιóτητες και τις υποχρεώσεις του Συλλóγου Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.