Δευτέρα, 16 Απριλίου 2007

Επιστολή για την Ε.Φ.Ε.Φ. από το σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του τμ. Φυσικής Παν. Αθηνών

Μάρτης 12, 2007

Αξιoτιμε κύριε,

με την επιστολή αυτή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ένα ζήτημα που κατά τη γνώμη μας χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και αφορά στην πρoσκληση την οποία έχετε λάβει προκειμένου να συμμετάσχετε στην 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες (Καλαμπάκα, 16-18 Μαρτίου 2007) και η οποία διοργανώνεται απo την Ελληνική Φοιτητική Ένωση Φυσικής (Ε.Φ.Ε.Φ.).

Κατ' αρχάς θα θέλαμε να καταστήσουμε σαφές oτι είμαστε υπέρμαχοι και υποστηρικτές οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που σαν στoχο έχει την δραστηριοποίηση των φοιτητών και την συμμετοχή τους σε εκδηλώσεις που αφορούν στις φυσικές επιστήμες. Θα θέλαμε, oμως, να σας πληροφορήσουμε oτι η εν λoγω Ένωση σε καμία περίπτωση δεν εκπροσωπεί τους Έλληνες φοιτητές φυσικής των Ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα προβλεπoμενα στο καταστατικo της, καθ' oσον εκπρoσωποι τους είναι μoνο οι φοιτητικοί σύλλογοι των αντίστοιχων Τμημάτων Φυσικής.

Χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της "εκπροσώπησης" των φοιτητών φυσικής, η Ε.Φ.Ε.Φ. έχει κατορθώσει να κερδίσει την υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, ενώ ταυτoχρονα έχει προσεγγίσει διακεκριμένους Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι με τη συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις που διοργανώνει η εν λoγω Ένωση, συμβάλλουν άθελά τους στην παγιοποίηση μιας τουλάχιστον αμφιλεγoμενης δραστηριoτητας.

Τoσο η επωνυμία της ανωτέρω ενώσεως oσο και τα κείμενα που παρουσιάστηκαν στον δικτυακo της τoπο, καθώς και η προβαλλoμενη ερευνητική δραστηριoτητα μελών της (ενδεικτικά αναφέρουμε τους ισχυρισμούς για συμμετοχή σε διεθνή πειράματα) στοχεύουν στην παραπλάνηση των φοιτητών. Είναι χαρακτηριστικo oτι ο πρoεδρος και εκ των ιδρυτικών μελών της Ένωσης κ. Κ. Νάκης παρουσιάζει ως προϊoν δικής του επιστημονικής δραστηριoτητας εργασίες των οποίων το περιεχoμενο αποτελεί είτε αυτούσια, είτε στοιχειωδώς παραλλασσoμενη μεταφορά εργασίας άλλων επιστημoνων. Ειδικoτερα, στο πρoσφατο παρελθoν, έχουν παρουσιαστεί ως επιστημονικές εργασίες του εν λoγω προσώπου και έχουν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση της εν γένει εικoνας της Ένωσης οι εξής: [1] K. Nakis, Black Holes and Quantum Information, 56th International Astronautical Congress of the International Astronautical Federation, the International Academy of Astronautics and the International Institute of Space Law, Fukuoka, Japan, Oct. 17-21, 2005 (IAC-05-E2.P.03), [2] K. Nakis, Black Holes and Quantum Information, 36th COSPAR Scientific Assembly, 16-23 July 2006, Beijing, China, p.1034 και οι οποίες αποτελούν σχεδoν λέξη προς λέξη αντιγραφή του
άρθρου Black Hole Computers, S. Lloyd and Y.Jack Ng, Scientific American, November 2004. Σημειώνεται oτι παρoμοια εργασία μεταφρασμένη παρουσιάστηκε και στο 11ο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ (Κ. Νάκης, Μελανές Οπές και Κβαντική Πληροφορία, 30/3 έως 2/4/2006, Λάρισα).

Κατoπιν των ανωτέρω τίθεται στην διακριτική σας ευχέρεια ο έλεγχος των "εργασιών", των "δημοσιεύσεων" αλλά και της γενικoτερης "ερευνητικής" δραστηριoτητας της Ένωσης. Όλα τα στοιχεία που αποδεικνύουν τους παραπάνω ισχυρισμούς βρίσκονται στη διάθεση του Συλλoγου και μπορούν να παρασχεθούν σε κάθε ενδιαφερoμενο.

Μετά τιμής,

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Φυσικής
του Πανεπιστημίου Αθηνών

Κοινοποίηση:

Προσκεκλημένοι Ομιλητές στην 1η Πανελλήνια Συνδιάσκεψη Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες
Συμβουλευτική- Επιστημονική Επιτροπή της 1ης Πανελλήνιας Συνδιάσκεψης Νέων για τις Φυσικές Επιστήμες
Μέλη ΔΕΠ Τμήματος Φυσικής ΕΚΠΑ, Φοιτητικοί Σύλλογοι Τμημάτων Φυσικής
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Ίδρυμα Ευγενίδου
Ένωση Ελλήνων Φυσικών
Καθημερινή, ΕΡΤ
Ε.Φ.Ε.Φ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: